مدت زمان مطالعه < 1 دقیقه
توضیح المسائل آقای سیستانی

طهارت از حدث

[۱۰۰۹]

مقدّمۀ سوّم: طهارت از حَدَث

ج۱، مسئله ۱۰۰۹ . هر یک از نمازهای واجب و مستحب لازم است با وضو یا غسل یا تیمّم (هر کدام وظیفۀ فرد می‌باشد) انجام شود. در غیر این صورت، نماز باطل است و توضیح هر کدام از طهارت‌های سه‌گانه (وضو، غسل و تیمّم) در فصل‌های قبل ذکر شد.