مدت زمان مطالعه < 1 دقیقه
توضیح المسائل آقای سیستانی

مستحبات و مکروهات لباس نمازگزار

[۱۱۰۱] [۱۱۰۲]

ج۱، مسئله ۱۱۰۱ . موارد ذیل در لباس نمازگزار، مستحب شمرده شده است:

 • ۱. مرد، عمامه با تحت الحَنَک بپوشد؛
 • ۲. مرد، عبا و زن، چادر بپوشد؛
 • ۳. لباس سفید بپوشد؛
 • ۴. پاکیزه‌ترین لباس‌ها را بپوشد؛
 • ۵. بدن را با چند لباس بپوشاند؛
 • ۶. عطر و بوی خوش استعمال کند؛[۱]
 • ۷. انگشتر عقیق به دست کند؛
 • ۸. زن در حال نماز، قدم پا از مچ پا به پایین، و دختر بچّۀ نابالغ در حال نماز، سر خود را بپوشاند.

ج۱، مسئله ۱۱۰۲ . موارد ذیل در لباس نمازگزار، مکروه شمرده شده است:

 • ۱. پوشیدن لباس سیاه؛[۲]
 • ۲. پوشیدن لباس کثیف؛
 • ۳. پوشیدن لباس تنگ و از این جمله است پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد؛
 • ۴. پوشیدن لباس شراب‌خوار که نجس بودن آن معلوم نباشد؛
 • ۵. پوشیدن لباس کسی که از نجاست پرهیز نمی‌کند، به شرط آنکه نجس بودن آن معلوم نباشد؛
 • ۶. پوشیدن لباسی که نقش صورت دارد؛
 • ۷. دست کردن انگشتری که نقش صورت دارد؛
 • ۸. باز بودن تکمه‌های لباس؛
 • ۹. نجس بودن لباس‌های کوچکی که قابلیّت پوشاندن عورتین را ندارد.
[۱] . در مورد این مستحب، فرقی بین عطرهای طبیعی و عطرهایی که به روش‌های شیمیایی ساخته شده نیست
[۲] پوشیدن لباس سیاه از مواردی است که کراهت آن ثابت نیست و در فرض ثابت بودن، عبا، چادر، عمامۀ سادات و موردی ‌که تعظیم شعائر محسوب می‌‌شود، مثل عزاداری ‌امام حسین(علیه السلام) استثنا می‌‌شود