نیت

۱. نیّت

ج۱، مسئله ۱۲۲۷ . انسان باید نماز را به نیّت «قربت» یعنی برای کوچکی، کُرنش و اظهار بندگی در پیشگاه خداوند متعال به‌جا...

ادامه مطلب