ملحقات (۲) اعتبارات اعتبار بر دو گونه است: ۱ ـ اعتبار برای واردات: کسی که خواهان وارد کردن کالاهای خارجی است به بانک...

ادامه مطلب