تیمم

تیمم

تیمّم در هفت مورد به‌جای وضو و غسل باید تیمم کرد: موارد تیمم نداشتن آب اوّل: نداشتن آب مسئله ۶۳۷ ـ اگر انسان در آبادی...

ادامه مطلب