حج

حج

فضیلت حج و اهمیّت آن «حج» از بزرگ‌‌ترین فریضه‌های الهی و شعائر دین مقدّس اسلام است که در آن هر دو جنبۀ فردی و اجتماعی...

ادامه مطلب