ملحقات (۱۴) اشتغال در بانک عملیات بانکی دو گونه هستند: ۱ ـ عملیات بانکی حرام، مانند عملیاتی که مربوط به معاملات ربوی...

ادامه مطلب