نفاس

نفاس

نفاس مسئله ۴۹۷ ـ از وقتی که اولین جزء بچه از شکم مادر بیرون می‌‏آید، خونی که زن در فاصله ده روز می‌بیند خون نفاس است،...

ادامه مطلب