[۲۵۰] [۲۵۱] [۲۵۲] ج۱، مسئله ۲۵۰ . انسان وسواسی که در آب کشیدن شیء نجس، مانند افراد معمولی یقین پیدا نمی‌کند، اگر همان...

ادامه مطلب