[۲۸۷] [۲۸۸] [۲۸۹] ج۱، مسئله ۲۸۷ . وضوی ارتماسی آن است که انسان، صورت و دست‌‌ها را به قصد وضو در آب فرو برد و اگر صورت...

ادامه مطلب