کسانی که روزه بر آنها واجب نیست مسئله ۱۶۹۴ ـ پیرمرد و پیرزنی که به سبب پیری روزه گرفتن برای آنان حرج و سختی فوق‌العاده...

ادامه مطلب