آب کر

آب کر

۱. آب کر ج۱، مسئله ۲۷ . برای آنکه مقدار آب موجود در ظرفی، «کُرّ» محسوب شود، کافی است حجم آن، سی و شش وجب مکعّب باشد که...

ادامه مطلب